Meny
  :: Till början
  :: Om Subtron AB
  :: Uthyrning
  :: Tjänster
  :: Referenser
  :: Återvunnen reservkraft
  :: SU 400 & SU 500
  :: Kontakta oss
  :: Ekonomi
  :: Vägbeskrivning
  :: Hur mår din reservkraft?
  :: Biogas
  :: Kalkylator
  :: Press
:: Jobba hos oss
  Länkar
  - Karrteam
  - Leroy - Somer
  - Hedemora Diesel
  - Vädret


Återvunnen reservkraft

Flygplats automatik SU500 ZSF

 
SU500 ZSF är en automatik framtagen speciellt till mindre flygplatser, där man vid svår väderlek behöver säkerställa att banbelysningen fungerar ostört vid start och landning. När flygledaren bedömer att sikten är för kort aktiverar han den avbrottsfria driften genom att vrida på startknappen. Reservkrafts aggregatet startar då automatiskt och fasar in mot det ordinarie nätet. Reservkrafts aggregatet försörjer sedan ban belysningen och nätet är backup. Skulle sedan nätet fallera så bryter ett vektor språngskydd bort nätbrytaren och belysningen fortsätter att lysa ostört. Skulle något fel på reservkraften uppstå så kopplar generator brytaren bort reservkraften.
På detta vis så uppnår man 2 separata matningar som försörjer flygplatsen utan blink.
Normalt står reservkraften startbered och levererar kraft inom 10 sek. I trafikledar tornet finns en panel som gör att trafikledaren alltid kan se vad som händer med reservkraften, larm driftlägen mm.
Vi hade äran att leverera vårt system till Mora Siljans flygplats, vi böt ut ett gamalt aggregat från 60 talet och monterade ett begagnat genomgånget Volvo aggregat som gått som reservkraft i ca 95 timmar. Mora kommun och flygplats ledningen blev väldigt nöjda med resultatet. Man fick ny reservkraft med möjlighet att köra avbrottsfri kraft Det här livstidsförlängda aggregatet beräknar vi att kommer att fungera minst 20 år framöver. Priset på denna ”återvunna” anläggning är betydligt lägre än att köpa nytt Aggregat. Arbetet utfördes i samarbete med Mora Elektriska NEA, som byggde om ställverket.
Vi kan även livstidsförlänga gamla reservkrafters aggregat och förse dom med den här SU500 ZSF automatiken.

 
 
 
 

 

Subtron AB Vallby Björkhöjden 745 98 Enköping Telefon: +46 171 810 81 Epost: