Meny
  :: Till början
  :: Om Subtron AB
  :: Uthyrning
  :: Tjänster
  :: Referenser
  :: Återvunnen reservkraft
  :: SU 400 & SU 500
  :: Kontakta oss
  :: Ekonomi
  :: Vägbeskrivning
  :: Hur mår din reservkraft?
  :: Biogas
  :: Kalkylator
  :: Press
:: Jobba hos oss
  Länkar
  - Karrteam
  - Leroy - Somer
  - Hedemora Diesel
  - Vädret


Biogas

Subtron AB har i dagarna kört i gång sin fjärde biogas anläggning vid Nynäs gård i Sörmland.
Anläggningen som är på 60 KVA har byggts tillsammans med KåBe maskin i Gnesta som levererat motor och generator.
Tidigare har vi tillsammans med Hedemora diesel levererat ett aggregat på 50KVA till reningsverket i Surahammar, ett aggregat på 220KVA till reningsverket i Lund och ett aggregat på 230KVA till reningsverket i Glogow i Polen.
Det nya med anläggningen i Nynäs är att vi använder en vidare utvecklad version av vår SU500S automatik, SU500GS.
Aggregatet samkörs med elnätet, infasning sker automatiskt. Överbliven el levereras ut på elnätet.

Automatiken har två drift mod.
1) Effekt styrning: Maskinen startar när gas nivån i förrådet når inställt maxvärde och stannar när nivån når minivärdet. (I det här fallet 20-95% värdet är justerbart) önskad effekt knappas in på operatörspanelen.
2) Gasnivå styrning: Maskinen startar när gas nivån i förrådet når inställt maxvärde och stannar när nivån når minivärdet. (I det här fallet 20-95% värdet är justerbart) På OP knappar man in vad man vill ha som 100% effekt, exempelvis 35KW. Effekten styrs sedan så att den håller samma procent som nivån i gas förrådet. Maskinens effekt kommer då att styra in sig till producerad gasmängd. Maskinens minsta tillåtna effekt knappas också in, så att när effekten når minsta tillåtna värde så fortsätter maskinen att gå på den tills minivärdet i gasförrådet uppnås. Då stoppas maskinen, för att återstarta när startnivån uppnås.
Anläggningen går nu i provdrift sedan början av nov.05. Efter några smärre justeringar fungerar anläggningen bra.
Till anläggningen är en gasrenings utrustning knuten som renar och komprimerar biogas för fordons drift.
Här styr vår SU500GS automatik även så att fordonsgas produktionen styrs av gasnivån. På vår OP kan start och stoppnivå ställas in även för produktionen av fordons gasen på samma sätt som vid drift av el generatorn. När reningsutrustningen får klar signal svarar den med en driftsignal om den skall arbeta, då ställs minigasnivån för elproduktion om till 85%. Om då gasproduktionen är för låg körs endast fordonsgas produktionen. Detta kan styras så att fordons gasen produceras nattetid då gårdens el behov är minst.

I fallet Nynäsgård är elförbrukningen förhållande vis jämn under dygnet, men om det hade funnits toppar i förbrukningen så kan driften tidsstyras till dom mera energi slukande tiderna på dygnet eller styras via mätning av elförbrukningen Motorvärmen från aggregatet används för att ge värme till gas produktionen, överskots värmen kan även användas till att värma fastigheten.

Subtron AB har konstruerat styrsystemet, programmerat PLC och driftsatt anläggningen. Vi har i dag skaffat oss stor kompetens inom området gas drift.
Det har i dag även givitt oss ett uppdrag i Somanga Tanzania där vi som konsult skall övervaka ett större bygge av ett gaskraftverk på 3x 2.5 MVA .

Subtron AB Vallby Björkhöjden 745 98 Enköping Telefon: +46 171 810 81 Epost: