Meny
  :: Till början
  :: Om Subtron AB
  :: Uthyrning
  :: Tjänster
  :: Referenser
  :: Återvunnen reservkraft
  :: SU 400 & SU 500
  :: Kontakta oss
  :: Ekonomi
  :: Vägbeskrivning
  :: Hur mår din reservkraft?
  :: Biogas
  :: Kalkylator
  :: Press
:: Jobba hos oss
  Länkar
  - Karrteam
  - Leroy - Somer
  - Hedemora Diesel
  - Vädret


Press

Saxat ur Näringsliv


Det privatägda bolaget Subtron AB i Enköping grundades 1989, har 3 delägare. I skrivande stund har bolaget fyra medarbetare.

Bolagets verksamhet inriktas på mobil elkraft, reservkraft, projektering, ledarskaps- och karriärutveckling.
Tidningens representant har träffat grundaren Åke Jansson, vilken har drygt två decenniers djup erfarenhet i branschen.

Åkes bakgrund inom området reservkraft sträcker sig tillbaka till början på 1980-talet, då han arbetade som konstruktör och igångsättare för ett av Sveriges då största företag i branschen.
-Bland annat konstruerade och byggde vi reservkraft för riksdagshuset och många av Sveriges ambassader runt om i världen, inleder Åke Jansson.
Hans kompetens spred sig vida omkring och han fick bland annat förtroendet rita samt bygga el- och styrsystemet till världens på den tiden största reservkraftprojekt Beställare var Saudiarabens Flygvapen.
Samtidigt med detta uppdrag erbjöds Åke anställning som el-teknisk installationsledare hos Wärtsilä Diesel i Finland, med ansvar för igångsättning av det pågående projekt i Saudiarabien.

Efter två år i Saudiarabien återvände Åke till Sverige där han startade Subtron AB.
-Från början var bolagets och min huvudsakliga uppgift, att resa runt i världen för att serva, samt starta upp anläggningar, och att utbilda personal, detta främst för Leroy Somer i Frankrike - världens största tillverkare av generatorer. Uppdragen pågick under hela 1990-talet, berättar Åke. Mellan 1993 och 1998 när resandet var som aktivast köpte han flygbiljetter för 3.5 milj.
Mot slutet av 1990 talet fördjupades idéerna att börja producera egna system och ta hela projekt inom reservkraft. De första projekten som drevs tillsammans med en kollega var reservkraft till Akademiska sjukhuset och Norrtälje sjukhus.
-Samtidigt kom han i kontakt med Hedemora Diesel, för vilka hans bolag fick i uppdrag att konstruera ett modernt, datorbaserat styr- och övervakningssystem för dieselmotorer avsedda för oljeborrplattformar.

Åke Jansson alternerade mellan att köra igång dessa system på plattformar i Nordsjön och Medelhavet, arbeta med egna projekt samt att resa för Leroy Somer
-I början på 2000-talet anställdes en medarbetare till på Subtron AB, och vi började söka flera uppdrag i Sverige, fortsätter Åke, vars bolag fick kontakt med ELKM i Hässleholm som behövde förstärkning på konstruktions sidan. Vi samarbetade några år med projekt och konstruktioner. Vi började utveckla våra egna system SU400 och SU500, som nu är vidareutvecklade till förstaklassens reservkraftsystem med automatisk uppstart, synkronisering samt lastfördelning. Hittills har Subtron AB monterat cirka 50 anläggningar runt om i Sverige, huvudsakligen livstidsförlängda äldre anläggningar.
Enköpingsbaserade Subtron AB levererar nya nyckel färdiga anläggningar, men tyngdpunkten ligger på livstidsförlängning av äldre- anläggningar och komplicerade anläggningar där standardutrustningar inte passar in.
Åke framhåller speciellt vikten av underhåll. Titta gärna på vår hemsida under den rubriken: Hur mår din reservkraft det kan vara en hjälp för hur du skall bedöma konditionen på din reservkraft.

Bland tjänster bolaget erbjuder nämner Åke Jansson: El-konstruktion, PLC-programmering, Elektronik, Motorer, Generatorer samt Besiktning och konsulttjänster.

Uthyrning av generatoraggregat
-Under år 2004 började vi bygga upp en ny del i företaget, där vi har ett antal generatoraggregat för uthyrning, säger Åke, som berättar, att det började med att bolaget behövde ett större aggregat som kunde kopplas in under den tid det tog att arbeta med en anläggning. När vi inte använde aggregatet själva hyrde vi ut till kunder, vilka behövde temporär elkraft
-I dag har vi utökat till totalt tre aggregat:1st 110 KVA 150A, 1 st 420KVA 600A och 1 st 1000 KVA 1 500A, säger han.

Samtliga aggregat har komplett reservkrafts automatik med automatisk omkoppling mellan nät och generator kraft.
Aggregaten är monterade på lastväxlare för att lättare kunna hanteras. Lastning och lossning sker på cirka 5 minuter och transporten sker med vanlig lastväxlar bil.
I Subtron AB ingår även Karrteam, med Karriär- och ledarskapsutveckling. Eftersom allt inte bara handlar om teknik utan också mänskliga relationer, har Elisabeth Jansson utvecklat denna verksamhet sedan 1999.av Elisabeth

Personalbrist
Åke Jansson tackar idag oftast nej till uppdrag utanför Norden. Han gör det på grund av personalbrist.
-Med nuvarande medarbetarstab har vi inte tid att vara borta längre perioder från våra inhemska kunder, förklarar Åke, som för närvarande ändå har uppdrag, att och övervaka byggandet av ett gasdrivet elkraftverk i Tanzania:
-Det gäller montering av tre parallell gående generatoraggregat om vardera 2,5 MVA, sammanfattar Åke Jansson.
Vi söker en lärling som är intresserad att lära sig yrket men det är svårt att finna någon intresserad ungdom som vill satsa på detta.

Kuriosa
Som kuriosa kan nämnas, att Subtron AB byggt en småskalig anläggning för biogasproducerad el, där man använt bolagets SUG 500 för att styra och övervaka en gasmotordriven generator. Systemet har nu varit i drift ett år utan komplikationer. .
Tillsammans med Hedemora Diesel har Subtron AB även byggt tre större anläggningar för biogas från reningsverk, varav två i Sverige och ett i Polen.
Under senare år har Subtron AB även arbetet en del med småskalig vattenkraft, där vi just nu livstidsförlänger en anläggning från 1928.
 

Subtron AB Vallby Björkhöjden 745 98 Enköping Telefon: +46 171 810 81 Epost: